STATUTUL

ASOCIATIEI  PROPRIETARILOR  DE  PADURI, PASUNI  SI  TERENURI  AGRICOLE  SATU  MARE

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL, DURATA SI MEMBRII ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

 

            ARTICOLUL 1

           

Denumirea asociatiei de proprietari esteASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE, avand sigla “ ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE ”

 

            ARTICOLUL 2

(1)   ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI, PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE , se constituie ca o persoana juridica romana in baza Ordonantei Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000, si a Ordonantei Guvernului   Nr. 37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, din dorinta membrilor fondatori:

  1. POLIAC TIBERIU-LUDOVIC, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM nr. 272794 eliberata de SPCLEP Negresti-Oas, la data de 06.03.2007, avand cod numeric personal 1470830301006, domiciliat în  TARNA MARE Nr. 334 judetul Satu Mare

2.  OROS ANA, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM  nr.316453 eliberata de SPCLEP Tasnad, la data de 6. 04. 2008, avand cod numeric personal        2560527240044,domiciliat in com Sacaseni sat Chegea Nr. 204 judetul Satu Mare

  1. MOLNAR IOAN, cetatean român,  posesor al cartii de identitate seria  SM Nr.364848 eliberata de SPCLEP Turt , la data de 14. 01. 2010, avand cod numeric personal 1540624301014, domiciliat în TARNA MARE Nr. 207, judetul Satu Mare
  2. TAMASAN GAVRIL, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM Nr. 042479 eliberata de SPCLEP SATU MARE, la data de 03. 04. 2001, avand cod numeric personal 1381106301978, domiciliat în SATU MARE Str. Al. I. Cuza Nr. 13 judetul Satu Mare
  3. SOGOR ALEXANDRU, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM Nr. 135137 eliberat de SPCLEP Tasnad, la data de 07. 07. 2003, avand cod numeric personal 1680208304006, domiciliat în DOBRA Nr. 251 judetul Satu Mare
  4. CIORAN IOAN, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM        Nr. 209678. eliberata de Politia Oras Tasnad la data de 06.04 2005, avand cod numeric personal          1520108304007, domiciliat in SUPURU DE JOS Str. Teilor Nr. 61 judetul Satu Mare
  5. ARDELEAN GHEORGHE, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria SM Nr. 074461 eliberata de Politia Oras Tasnad la data de   21. 02. 2002, avand cod numeric personal 1431022301961, domiciliat in SUPURU DE SUS Nr. 216, judetul Satu Mare
  6. SARKOZI  GHEORGHE cetatean român, posesor al cartii de identitate seria  SM Nr. 294557  eliberata de SPCLEP SATU MARE la data de 24. 08. 2007, avand cod numeric personal 1531002301983, domiciliat in Satu Mare, cart Satmarel nr. 3, judetul Satu Mare
  7. FORIS VASILE, cetatean român, posesor al cartii de identitate           seria SM          Nr. 200004 eliberata de Politia Oras Tasnad la data de   13. 01. 2005, avand cod numeric personal        1610612304002, domiciliat in Sat Sarauad Nr. 25 Oras Tasnad, judetul Satu Mare

 

(2)   ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE , va functiona ca organizatie nonprofit, neguvernamentala, apartinica.

            (3)   ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE , isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

 

     ARTICOLUL 3

            (1)   Sediul ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  este in localitatea TARNA MARE  nr. 284, judetul Satu Mare

            (2)   In viitor sediul se va putea stabili la o alta adresa, respectandu-se prevederile legale in domeniu

            (3)   Asociatia poate deschide filiale si în alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni, asociatii sau federatii, cu alte institutii si persoane  juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru îndeplinirea scopurilor propuse.

 

     ARTICOLUL 4

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va functiona pe o perioada nelimitata. Activitatea sa inceand cu data inscrierii ca persoana juridica in Registrul Special al Asociatiilor al Instantei juridice competenente 

 

CAPITOLUL II

SCOP, OBIECTIVE, MIJLOACE DE REALIZARE

 

ARTICOLUL 5

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI, PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  se constituie pentru o perioada de timp nelimitata, avand urmatoarle obiective :

 

            (1)   Reprezentarea membrilor sai in fata forurilor locale, judetene, nationale si internationale in legatura cu RECUNOASTEREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE SI RESTITUIREA INTEGRALA A PROPRIETATILOR, catre proprietarii de drept a padurilor si a terenurilor cu regim forestier, inclusiv a enclavelor din paduri, a golurilor de munte, a carierelor de orice natura, a cladirilor si terenurilor de administratie silvica, a pasunilor si terenurilor agricole, a bunurilor materiale confiscate de regimul comunist din Romania, precum si obtinerea de recompense si echivalente in situatiile in care proprietatile confiscate nu pot fi restituite.

            Prin PROPRIETAR DE DREPT, ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  intelege persoane juridice (art. 26 din Legea nr. 1/2000, comunitati de averi, composesorate nobiliare si iobagesti, comunitati locale proprietare de paduri si pasuni comunale, motesti, obsti de cumparare, institutii culturale, de binefacere, bisericesti, scoli si alte asimilate)  si persoane fizice care la 1 ian. 1948 erau proprietari de paduri, pasuni si terenuri agricole si care au fost deposedati abuziv de statul comunist fara o lege speciala de nationalizare a acestor bunuri.

            (2)   In perioada de legiferare si restituire efectiva a acestor proprietati ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va sustine ca repunerile in posesie sa se faca pe amplasamentele pe care proprietarii de drept le-au avut pana la deposedarea lor abuziva, cu anularea oricaror acte civile ce s-au intocmit pana in prezent in afara acestui context.

            (3)   ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va face interventiile necesare pentru realizarea unei legislatii silvice, pastorale si agricole moderne, ferme si eficiente care sa asigure protectia actualului fond forestier si funciar, extinderea in viitor a suprafetelor impadurite, respectarea regimului silvic si cinegetic aplicarea masurilor de prevenire a eroziunii si degradarii solului, aplicarea imbunatatirilor funciare etc.

            (4)   Aplicarea unei agriculturi ecologice, viabile, care sa asigure protectia mediului inconjurator si cresterea potentialului terenurilor agricole.

            (5)   Dezvoltarea economica si imbunatatirea conditiilor de viata materiala a comunitattilor rurale si urbane, elaborarea de politici si de progrme ale dezvoltarii spatiului rural si urban in colaborare stransa cu populatia vizata si cu organizatiile locale.

            (6)    Sprijinirea gospodariilor individuale, ale asociatiilor agricole si a altor forme de cooperare pentru ca acestea sa fie durabile in timp.

            (7)    Valorificarea zonelor agricole deficitare si a terenurilor neagricole prin impaduriri silvice in cadrul fiecarei localitati rurale si urbane.

            (8)    Creerea conditiilor pentru pentru producerea si valorficarea in conditii cat mai bune a produselor agricole si silvice

            (9)    Gasirea solutiilor pentru ca activitatile de baza agricole sa beneficieze de investitii prioritare menite sa asigure stabilitatea populatiei si viabilitatea localitatilor rurale.

            (10)    Promovarea de practici agricole si silvice in conformitate cu protectia mediului si conservarea spatiului natural.

            (11)    Sprijinirea proprietarilor de paduri, cu functii speciale de protectie si aparare, pentru acordarea unor compensatii ce reprezinta contravaloarea bunurilor ce nu sunt recoltate datorita restrictiilor impuse prin amendamentele silvice.

            (12)     Accesarea de fonduri interne si externe pentru finantarea activitatilor ce duc la infiintarea, dezvoltarea, rentabilizarea si eficientizarea economica a activitatilor membrilor asociatiei si a patrimoniului acestora.

            (13)    ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  isi propune sa acorde asistenta tehnica de specialitate economica si juridica membrilor sai, reprezentandu-i si sustinindu-le interesele in fata administratiei silvice si a altor autoritati statale, ajutandu-i in gasirea solutiilor si rezolvarea problemelor legate de  paza, protectia, buna gospodarire a padurilor proprii, executarea lucrarilor de impadurire, valorificarea produselor, realizarea proiectelor de amenajare a padurilor, de impadurire, de proiectare si executare a lucrarilor de transport si a altor lucrari de acest gen, inclusiv achizitionarea de utilaje forestiere si piese de schimb.

            (14)     ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va organiza si va participa la actiuni necesare promovarii intereselor proprietarilor de paduri, pasuni si terenuri agricole (targuri, simpozioane, expozitii, reclame, publicitate, cataloage, etc), asigura informatii si studii privind lucrarile silvice, impaduriri, ameliorarea terenurilor degradate, exploatarea rationala si eficienta a pasunilor si terenurilor agricole.

            (15)     Stabileste relatii de colaborare cu asociatii similare din tara si strainatate, dezvolta schimburi comerciale pentru membrii sai, sprijina membrii asociati pentru desfacerea produselor pe pietele cele mai avantajoase.

            (16)      Sprijina membrii sai privind participarea la cursuri de formare si specializare in tara si strainatate.

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIU SI RESURSE FINANCIARE

 

ARTICOLUL 6

            (1)     Patrimoniul initial al ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  este de 702 (saptesutedoi) lei, constituit prin aportul membrilor fondatori de cate 78 (saptezecisiopt) lei fiecare.

 

ARTICOLUL 7

            Veniturile provin din :

            (1)      Taxele de inscriere si cotizatiile membrilor se stabilesc de catre Consiliul de Administratie si Comitetul Director in sedinta comuna. Modificarea cuantumului se poate face inaintea inceperii anului financiar. Membrii onorifici nu platesc cotizatie.

            (2)     Prestarile de servicii comandate de catre membrii ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE , care nu sunt de interes general sau terti.

            (3)     Vanzarea publicatiilor proprii in tara si strainatate, inclusiv publicitatea in acestea.

            (4)     Sponsorizari.

            (5)     Organizarea de cursuri de formare si specializare in tara si strainatate.

            (6)     Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii.

            (7)     Venituri realizate din activitati economice, daca acestea au un caracter accesoriu si sunt in legatura cu scopul principal al asociatiei.

            (8)     Dividendele rezultate din activitati economice, in cazul in care se vor infiinta societati comerciale conform dispozitiilor Legii 31/1990, republicata.

            (9)     Donatii.

            (10)     Contributii din tara si strainatate.

            (11)     Alte venituri prevazute de lege.

 

ARTICOLUL 8

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  poate contracta credite in limitele stabilite de Consiliul de Administratie.

 

ARTICOLUL 9

            Veniturile asociatiei se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in statut si pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si de dotare ale acesteia

 

ARTICOLUL 10

            Soldurile rezultate la incheierea activitatii bugetare se reporteaza in prevederile bugetului anului urmator

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA SI ORGANIZAREA ASOCIATIEI

 

ARTICOLUL 11

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va avea doua departamente functionale, unul din acestea se va ocupa de problemele proprietarilor de paduri pasuni si terenuri agricole – persoane juridice, iar cel de al doilea se va ocupa de problemele proprietarilor de paduri pasuni si terenuri agricole – persoane fizice

 

ARTICOLUL 12

            (1)     Calitatea de membru al ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  se obtine pe baza cererii scrise de aderare prin care se declara acceptarea si respectarea statutului.

            (2)     Calitatea de membru ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  se acorda prin Hotararea Consiliului de Administratie validata la prima Adunare Generala

 

ARTICOLUL 13

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  are membrii fondatori, membrii asociati si membrii de onoare.

            (1)     Membrii fondatori sunt cei care au participat la actul de constituire al ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  si au contribuit la realizarea patrimoniului initial: ei sunt inscrisi in actul de constituire;

            (2)     Membrii asociati sunt proprietarii de paduri, pasuni si terenuri agricole care si-au exprimat dorinta de a face parte din ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI, PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  au depus adeziunea in acest sens, au fost admisi de catre Consiliul de Administratie, au platit taxa de inscriere si cotizatia.

            (3)     Calitatea de membru de onoare se va atribui unor personalitati care au un anumit prestigiu in activitatea care constituie domeniile de interes ale asociatiei. Membrii de onoare nu au drept de vot.

 

ARTICOLUL 14

            Pot fi membrii ai ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI, PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  si specialistii care-si pot aduce o contributie la buna functionare a asociatiei, cum ar fi silvicultori, specialisti in exploatarea si prelucrarea lemnului, zootehnisti, agronomi, horticultori, economisti, juristi, ziaristi, sociologi etc.

 

ARTICOLUL 15

            Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :

            (1)  Sa participe la toate activitatile organizate de ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE ;

            (2)     Sa participe la Adunarile Generale ale asociatiei, cu drept de vot direct pentru adoptarea hotararilor;

            (3)     Sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere sau de specialitate ale asociatiei  (4)  Sa beneficieze de informatiile de interes general de care dispune asociatia referitoare la administrarea, gestionarea, exploatarea padurilor, pasunilor si terenurilor agricole, la problemele tehnice, tehnologice, comerciale, financiar-bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, manageriale, sociale, etc.

            (5)     Sa primeasca publicatiile asociatiei si sa publice in acestea articole, comunicari, referate, reclame, etc.

 

ARTICOLUL 16

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii :

            (1)     Sa respecte prevederile Statutului  si deciziile organismelor de conducere ale Asociatiei;

            (2)      Sa se preocupe de cresterea prestigiului Asociatiei;

            (3)     Sa achite la termen cotizatia de membru si sa sustina moral si material Asociatia;

            (4)     Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect  scopurile sau interesele Asociatiei.

 

ARTICOLUL 17

            Calitatea de membru activ al Asociatiei se pierde in urmatoarele cazuri :

            (1)     La cererea unui membru

            (2)     Prin decizia Consiliului de Administratie, daca membrul a suferit o condamnare penala sau au facut o fapta rau intentionata

            (3)     Daca prin activitatea lui a produs prejudicii morale sau materiale Asociatiei

 

CAPITOLUL V

            CONDUCEREA, ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL  ASOCIATIEI

 

ARTICOLUL 18

            Organele principale ale ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  sunt urmatoarele :

            (1)     Adunarea Generala;

            (2)     Consiliul de Administratie;

            (3)     Comitetul Director;

            (4)     Cenzor; (Comisie de Cenzori – daca numarul membrilor afiliati va depasi 100 membrii, conform art 27 alin 2 din Ordonanta 26 / 2000 a Guvernului Romaniei, modificat de pct. 17 al art. 1 din Legea nr. 246 / 2005 ) .

 

ARTICOLUL 19

            Adunarea Generala este organul suprem de conducere al ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE , alcatuit din totalitatea membrilor inscrisi.

 

ARTICOLUL 20

            Competenta Adunarii Generale cuprinde :

            (1) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE .

            (2)     Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.

            (3)     Stabileste componenta numerica a Consiliului de Administratie, a Comitetului Director si a Comisiei de Cenzori, si procedeaza la alegerea si revocarea membrilor acestora.

            (4)   Valideaza hotararile Consiliului de Administratie prvind asocierea cu alte asociatii similare, afilierea la Asociatii nationale, infiintarea de filiale inscrierea de noi membrii

            (5)     Modificarea actului constitutiv si a statutului.

            (6)     Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

 

(7)     Orice alte atributii prevazute prin lege sau statut. 

 

ARTICOLUL 21

 

            Adunarea Generala se intruneste cel putin odata pe an si are drept de control permanent asupra organelr prevazute la art 18, alin. (2), (3) si (4)

 

ARTICOLUL 22

            (1)     Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul de Administratie sau de cel putin 1/3 din numarul membrilor, cu cel putin o saptamana inaintea  intrunirii prin anuntarea in presa, precizarea datei, orei, locului de desfasurare si a principalelor probleme puse in discutie.

            (2)   Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul de Administratie sau cel putin 1/2 din membrii, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin publicare in presa.

 

ARTICOLUL 23

            (1)     Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor asociatiei

            (2)     In cazul in care la prima convocare nu sunt prezenti jumatate plus unu din membrii, la a doua convocare Adunarea Generala va avea loc indiferent de numarul celor prezenti. Hotararile se vor lua cu votul a jumatate plus unu din numarul celor prezenti.

 

ARTICOLUL 24

            Hotararile adoptate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei, chiar daca nu au participat la adunare sau au votat impotriva.

 

ARTICOLUL 25

            (1)     Consiliul de Administratie asigura punerea in executare a Hotararilor Adunarii Generale.

            (2)      El poate cuprinde si persoane din afara asociatiei in limita a cel mult o patrime (1/4) din componenta sa.

 

            ARTICOLUL 26

            In vedrea exercitarea competentelor sale Consiliul de Administratie prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, si proiectul programelor asociatiei.

 

            ARTICOLUL 27

            Consiliul de Administratie este compus de un Presedinte, care este si Presedintele Asociatiei, de un vicepresedinte (unul sau mai multi) si de membrii activi desemnati de Adunarea Generala.

 

            ARTICOLUL 28

            Competentele si atributiunile Presedintelui Asociatiei :

            (1)     Reprezinta asociatia si este imputernicit sa-i sustina interesele si sa ia hotarari in numele acesteia.

            (2)     Asigura executarea hotararilor adunarii generale.

            (3)     Intreprinde actiuni necesare indeplinirii  atributiilor si competentelor stabilite prin statut.

            (4)     Semneaza contractele si alte acte care angajeaza asociatia.

            (5)     Propune spre aprobarea Adunarii Generale, persoana nominalizata pentru functia de Presedinte Executiv.

            (6)      Poate delega o parte din competente Presedintelui Executiv.

            (7)     Lupta pentru unitatea asociatiei si prestigiul acesteia.

            (8)     Ia initiativa de asociere sau afiliere a Asociatiei cu alte organisme din tara si strainatate, initiativa ce trebuie ratificata de Consiliul de Administratie.

            (9)     Are drept de veto.

 

            ARTICOLUL 28

            (1)      Comitetul Director este organismul executiv al Asociatiei.

            (2)     Comitetul Director este compus din Presedinte Executiv si alti membrii.

 

            ARTICOLUL 29

                        Comitetul Director are atributiile:

            (1)      Comitetul Director, prin Presedintele Executiv, reprezinta Asociatia iin Justitie si in fata tuturor persoanelor juridice si fizice.

            (2)     Comitetul Director, prin Presedinte Executiv, decide angajarea si concedierea personalului salariat, negocierea si stabilirea salariilor. Deciziile de angajare si cele de concediere sunt ratificate de Consiliul de Administratie.

            (3)     Efectuarea operatiunilor financiar - bancare si stabilirea tuturor actiunilor, responsabilitatea patrimoniala a Asociatiei se fac in conformitate cu decizia Consiliului de Administratie.

            (4)     Consiliul de Administratie decide cu privire la destinatia fondurilor Asociatiei, iar Comitetul Director executa operatiile respective.

(5)               Comitetul Director  stabileste planurile de activitate anuale de comun acord cu Consiliul de Administratie si executa aceste planuri.

(6)                In vederea realizarii obligatiilor sale Comitetul Director :

a)       Organizeaza un secretariat si un serviciu de relatii publice care tin corespondenta, procesele-verbale ale sedintelor si le transmit Consiliului de Administratie, supraveghind aplicarea lor.

b)           Organizarea bunul mers al asociatiei prin stabilirea atributiilor tuturor angajatilor (fisa postului).

c)            Deciziile Comitetului Director sunt adoptate de majoritate simpla a membrilor care il compun.

 

            ARTICOLUL 30

            ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI PASUNI SI TERENURI AGRICOLE SATU MARE  va avea un departament de trezorerie:

            (1)  Departamentul de  trezorerie poarta responsabilitatea mentineri, conservari a tuturor evenimente contabil – financiare corecte, ia cunostinta si se conformeaza legislatiei in vigoare.

            (2)     Semneaza toate hartiile care angajeaza din punct de vedere financiar Asociatia, inainte ca acestea sa fie semnate de organismele in drept care decid si aproba platile.

            (3)     Intocmeste raportul despre situatia financiara si gestiunea asociatiei si le prezinta trimestrial Consiliului Director.

            (4)     La cererea, presedintelui, al Consiliului de Administratie sau al Comitetului Director, intocmeste rapoarte, statistici, sau oriece alt material necesar

 

            ARTICOLUL 31

            Organismul de control al Asociatiei este Comisia de Cenzori, condusa de un presedinte. Presedintele Comisiei de Cenzori este abilitat sa verifice intreaga activitate a Asociatiei in legatura cu constituirea fondurilor, a modului de utilizare a acestora, privind conservarea intregului patrimoniu. Presedintele Comisiei de Cenzori colaboreaza cu membrii comisiei si controleaza gestiunea Asociatiei din punct de vedere contabil, in conformitate cu legile in vigoare. In cazuri speciale, cand un donator a facut o donatie importanta, Presedintele Comisiei poate desemna un verificator ptopriu care sa stabileasca daca donatia este utilizata in conformitate cu scopul solicitarii.

 

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA PERSONALITATII ASOCIATIEI

 

ARTICOLUL 32

            Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri :

            (1)     Prin decizia Asociatiei, cand Adunarea Generala va hotara dizolvarea

            (2)     Prin Hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz.

(3)         De drept

 

ARTICOLUL 33

           In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii vor fi distribuite conformreglementarilor legale prevazute de art.60 din Ordonanta nr.26 din 30 ianuarie 2000.

Redactat in 6 (sase) exemplare.

 

MEMBRII FONDATORI:

 

 

POLIAC TIBERIU-LUDOVIC                                   OROS ANA

 

MOLNAR IOAN                                                        TAMASAN GAVRIL

 

SOGOR ALEXANDRU                                              CIORAN IOAN

 

ARDELEAN GHEORGHE                                          SARKOZI GHEORGHE

 

FORIS VASILE